menu

Kenniscentrum Zoetstoffen

Bronnen

M.J. Tijhuis | M. Hendriksen | H.P. Fransen | J. Hoekstra (2009)

RIVM Casestudie (2009): toegevoegd suiker versus zoetstoffen in koolzuurhoudende frisdranken

Soort onderzoek: casestudie

Onderwerp: suiker vs zoetstoffen in frisdranken

Het RIVM ontwikkelde een beslisboom om de positieve en negatieve gezondheidseffecten van voedingsmiddelen te kunnen meten. Ze gebruiken in hun casestudie suiker en zoetstoffen. Onderdeel van hun casestudie is een compacte beschrijving van de verschillende laagcalorische zoetstoffen die zoal in onze voeding mogen worden gebruikt. Ook verwijzen ze naar een aantal interessante studies op het gebied van zoetstoffen.

Lees publicatie op
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/350101002.pdf

(2008)

Europese verordening (EG) 1333/2008 - Levensmiddelenadditieven

Publicatieblad van de Europese Unie

Het gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen is vastgesteld in de Europese verordening 1333/2008. Eerder had Nederland een eigen Warenwetbesluit aangaande zoetstoffen. De bepalingen ervan staan ook in de Europese verordening. Daarom is het Warenwetbesluit zoetstoffen komen te vervallen.

Publicatie downloaden